A 6 kapu rendszere

A 6 kapu rendszere egy komplex, ázsiai módszertan, melyet friss, modern formába öntöttünk. Forradalmian új szemléletet hoz a képzések világába.

A 6 kapu valójában 6 belépési pont önmagunk legjobb állapotába. A módszer alkalmazása során azonosítjuk a legfőbb akadályokat, tudatosítjuk és fejlesztjük a bennünk és a csapatban rejlő képességeket. Sosem a tüneti kezelés a célunk, hanem a megelőzés, illetve a valódi okok feltárása, megváltoztatása.

Holisztikus megközelítést használunk, minden alkalommal kinyitjuk mind a 6 kaput, továbbá rendszerszintű átlátást, egyedi fejlesztési irányokat és gyakorlati megoldásokat javaslunk. Pontos akciótervvel látjuk el a résztvevőket, lendületet és muníciót adunk a hatékony változtatások meglépéséhez. Különlegességünk, hogy mindig élő és spontán módon segítünk, az itt és most állapotaira reagálva, növeljük a tudatosságot, hogy mikor melyik kapuval érdemes dolgozni.

  • Az Innováció kapuval fejlesztjük az innováció, a stratégiai tisztánlátás, a helikopter nézet képességét, miközben a bizonytalanságra keresünk megoldást.
  • Az Erő kapuval a bizalommal, a rendíthetlenséggel és a megtartás képességeivel dolgozunk, amelyek útjában a rugalmatlanság és a makacsság állhatnak.
  • A Nyugalom kapuval fejlesztünk olyan képességeket, mint a fókuszáltság, célratartás, őszinteség, csökkentve a dühöt és az ítélkezést.
  • A Partnerség kapuval a nyíltság, az együttműködés és ünnepelni tudás képességeit keltjük életre, úgy, hogy az elzárkózást, az önsajnálat érzését oldjuk fel.
  • A Megújulás kapuval a kreativitáshoz és inspirációhoz szükséges elengedés és megújulás képességét hozzuk felszínre, a felesleges ragaszkodások elengedésével.
  • A Tettrekészség kapuval a bölcs aktivitáshoz elengedhetetlen bátorságot, önbizalmat és tettrekészséget fejlesztjük, úgy, hogy túllépünk a lustaságon és a kishitűségen.

A 6 kapu rendszere prevenciós programként is használható, amellyel támogatjuk a munka-élet egyensúlyát és a well-being-et. Elméleti megközelítésünk könnyen elsajátítható. Hatékony szemléletet adunk, amellyel a gondolkodási sémák átírhatóak. Mindenki által használható, megoldás fókuszú gyakorlatokat tanítunk. Mentális technikák, fizikai gyakorlatok, modern meditációk gazdag tárháza váltják egymást. Kiegészítő módszertani elemeket is használunk: Action Learning, polaritások mentén való fejlesztés, tudatosság növelése, a változás paradox elmélete , konfliktus- és stresszkezelési kérdőívek.